• VARGAS-AL d.o.o.

  V podjetju VARGAS-AL že od leta 1993 uspešno izvajamo fizično-tehnično varovanje in naloge požarne varnosti za podjetje TALUM d.d. kakor tudi za mnoga druga podjetja in privatne objekte.
  Več ...
 • FIZIČNO VAROVANJE

  Fizično varovanje ljudi in premoženja izvajamo v več podjetjih in javnih ustanovah. Izvajata se tudi intervencijska in obhodna služba. To delo opravljajo posebej za to področje usposobljeni varnostniki interventi, ki so povezani z varnostno nadzornim centrom.
  Več ...
 • POŽARNA VARNOST

  V okviru požarne varnosti naše podjetje izvaja prodajo, nameščanje in servis gasilnikov, prodaja in servis izolirnih dihalnih aparatov, meritve, preiskusi in tehnični nadzor hidrantnih omrežij.
  Več ...
 • VARNOSTNO NADZORNI CENTER

  Imamo lastni varnostnonadzorni center (VNC), ki je opremljen z najsodobnejšo opremo, v njem pa so zaposleni operaterji, ki so naročnikom na voljo 24 ur vsak dan v tednu. Zagotavljamo stalno kontrolo prenosa alarmnih sporočil iz varovanih objektov ter stalno komunikacijo z varnostnim osebjem.
  Več ...
 • TEHNIČNO VAROVANJE

  Naša tehnična služba predlaga strankam opremo tehničnega varovanja in idejne rešitve glede na potrebe posameznika oziroma organizacije. Z usposobljenimi in izkušenimi varnostnimi tehniki tako ponujamo neposredno izvedbo videonadzorih, protivlomnih in požarnih sistemov ter njihovo vzdrževanje.
  Več ...
 • VIDEONADZORNI SISTEMI

  Uporabljajo se za nadzor zunanjosti in notranjosti varovanega objekta. Sistemi so lahko samostojne rešitve ali dopolnilo protivlomnega varovanja. Kupce zadovoljimo z opremo visoke kakovosti, strokovno idejno rešitvijo ter s hitro in kakovostno izvedbo.
  Več ...
 • Pregledi hidrantnega omrežja

  VARGAS-AL d.o.o. ima pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij in hidrantov ter tako opravlja za vas redne preglede in meritve hidrantnega omrežja. Več ...

Na območju družbe VARGAS-AL d.o.o. in na območju Industrijske cone Kidričevo, Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo se v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo izvaja videonadzor z namenom varovanja ljudi in premoženja, tajnih podatkov in poslovne skrivnosti ter zagotavljanja nadzora nad vstopom v prostore in izstopom iz njih.

Upravljalec podatkov in izvajalec videonadzora: VARGAS-AL d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, telefon: +386 2 799 03 40.
Podatki, ki se obdelujejo: slika, podatek o lokaciji, datum in čas posnetka.
Pravna podlaga: zakonska podlaga, zakoniti interes upravljalca.
Kategorije uporabnikov: pooblaščene osebe upravljalca.
Nadaljnje obdelave: spremljanje dogajanja pred kamerami (živa slika). Izvoz in pregled posnetkov v primerih škodnih dogodkov oziroma sumov storitev kaznivih dejanj za razjasnitev okoliščin dogodka ter posredovanje le teh pristojnim institucijam, na podlagi upravičene in zakonite pravne podlage. Zbrani podatki se ne uporabljajo za izvajanje avtomatiziranega odločanja ali profiliranja posameznikov. Podatki se ne prenašajo v tretje države.
Pravice posameznikov: pravica zahtevati dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave, pravica do ugovora obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca (s pripisom: za DPO) ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Zahteva posameznika se obravnava skladno z veljavno zakonodajo.
Pravno varstvo: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.
Hramba posnetkov: 1 leto

KONTAKTNI PODATKI POOBLAŠČENE OSEBE

ZA VARSTVO PODATKOV– VARGAS-AL d.o.o.:

VARGAS-AL d.o.o., Tovarniška cesta 10,2325 Kidričevo (pripis: za DPO)

ali

elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kidričevo, 25. 1. 2023

 

NAŠE STORITVE

Fizično varovanje

 • Varovanje zgradb in poslovnih prostorov.
 • Varovanje javnih zbiranj in prireditev.
 • Redni obhodi varnostnikov.
 • Intervencije na alarm.
 • Reševanje iz dvigal.

Tehnično varovanje

 • Prodaja, montaža in servis sistemov varovanja: protivlomni sistem, protipožarni sistem, alarmi, kontrola pristopa, klic v sili, nadzorne kamere.
 • Izposoja prenosne alarmne naprave v času vaše odsotnosti.
 • Varnostnonadzorni center.
 • Videonadzor.

Protipožarna varnost

 • Servis gasilnikov (v delavnicah in na terenu).
 • Izvajamo meritve, preizkuse in tehnični nadzor hidrantnih omrežij.
 • Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom.

Prodaja in servis

 • Prodaja gasilnikov, gasilne opreme, detektorjev CO.
 • Prodaja in servis izolirnih dihalnih aparatov.

Oprostitev plačila v invalidski sklad

V kolikor ste zavezanec za plačevanje v sklad, ker ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov, lahko namesto plačevanja v sklad sodelujete z nami na področju naše dejavnosti. Tako za vaš denar dobite našo konkretno storitev in v tem primeru ste oproščeni plačevanja v sklad. Podrobnosti