V podjetju VARGAS-AL izvajamo fizično-tehnično varovanje in naloge požarne varnosti. S strokovno usposobljenimi delavci in ob pomoči najsodobnejše tehnike delujemo predvsem na širšem ptujskem območju.
  Vse naše storitve so izvedene na visokem nivoju kakovosti, tako na področju storitev fizično–tehničnega varovanja, kot na področju požarne varnosti. Posedujemo tudi najsodobnejši varnostno nadzorni center, ki spada po opravljenem strokovnem nadzoru med dvanajst ustreznih v Republiki Sloveniji.
  Pridobili smo certifikat za kakovost ISO 9001:2015 in certifikat SIST 50518 - certificiran varnostno nadzorni center (VNC), katerega uspešno periodično tudi obnavljamo.

NAŠE STORITVE

Fizično varovanje

 • Varovanje zgradb in poslovnih prostorov.
 • Varovanje javnih zbiranj in prireditev.
 • Redni obhodi varnostnikov.
 • Intervencije na alarm.
 • Reševanje iz dvigal.

Tehnično varovanje

 • Prodaja, montaža in servis sistemov varovanja: protivlomni sistem, protipožarni sistem, alarmi, kontrola pristopa, klic v sili, nadzorne kamere.
 • Izposoja prenosne alarmne naprave v času vaše odsotnosti.
 • Varnostnonadzorni center.
 • Videonadzor.

Protipožarna varnost

 • Servis gasilnikov (v delavnicah in na terenu).
 • Izvajamo meritve, preizkuse in tehnični nadzor hidrantnih omrežij.
 • Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom.

Prodaja in servis

 • Prodaja gasilnikov, gasilne opreme, detektorjev CO.
 • Prodaja in servis izolirnih dihalnih aparatov.

Oprostitev plačila v invalidski sklad

V kolikor ste zavezanec za plačevanje v sklad, ker ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov, lahko namesto plačevanja v sklad sodelujete z nami na področju naše dejavnosti. Tako za vaš denar dobite našo konkretno storitev in v tem primeru ste oproščeni plačevanja v sklad. Podrobnosti