VARGAS-AL d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo varuje osebne podatke skladno z internimi akti in vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebne podatke obdelujemo na zakonit in pregleden način, skladno z zakonitimi in določenimi nameni. Podatke varujemo na način, da so ustrezno zavarovani pred nedovoljeno in nezakonito obdelavo ter nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo.

Dostopi do podatkov so omogočeni in odobreni le pooblaščenim osebam, izključno na podlagi upravičene delovne potrebe. Zbrani podatki se ne uporabljajo za izvajanje avtomatiziranega odločanja ali profiliranja posameznikov. Podatki se ne prenašajo v tretje države. Podatki se posredujejo tretjim osebam le na podlagi veljavne pravne podlage oz. če tako določa zakonodaja ali pogodba o pogodbeni obdelavi.

V primeru morebitnih vprašanj glede uporabe in obdelave osebnih podatkov nas lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

VARGAS-AL d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke preko spletne strani v naslednjih primerih:

 • OBRAZEC: PRODAJA IN POVPRAŠEVANJE

Če želite stopiti v kontakt z nami z namenom povpraševanja in prodaje, nas lahko kontaktirate preko spletnega obrazca ali nam pošljete e-sporočilo.

- Podatki, ki jih obdelujemo: tip, ime in priimek oz. naziv, naslov, poštna številka, pošta, telefon, e-pošta, vrsta storitev, vsebina.

- Pravna podlaga: privolitev.

- Kategorije uporabnikov: pogodbeni obdelovalec, ki vzdržuje in gostuje spletno stran, pooblaščene osebe upravljalca.

- Rok hrambe: do zaključka komunikacije oz. do izpolnitve namena.

- Pravice posameznikov: preklic, pravica zahtevati  dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave, pravica do ugovora, pravica do prenosljivosti podatkov. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Zahteva posameznika se obravnava skladno z veljavno zakonodajo.

- Pravno varstvo: Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

 

 • OBRAZEC: SERVIS IN PRIJAVA NAPAKE

Če želite stopiti v kontakt z nami z namenom prijave za servis oziroma prijavo napake, nas lahko kontaktirate preko spletnega obrazca ali nam pošljete e-sporočilo.

- Podatki, ki jih obdelujemo: tip, ime in priimek oz. naziv, naslov, poštna številka, pošta, telefon, e-pošta, prijava servisa ali napake, vsebina.

- Pravna podlaga: privolitev.

- Kategorije uporabnikov: pogodbeni obdelovalec, ki vzdržuje in gostuje spletno stran, pooblaščene osebe upravljalca.

- Rok hrambe: do zaključka komunikacije oz. do izpolnitve namena.

- Pravice posameznikov: preklic, pravica zahtevati  dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave, pravica do ugovora, pravica do prenosljivosti podatkov. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Zahteva posameznika se obravnava skladno z veljavno zakonodajo.

- Pravno varstvo: Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

KONTAKTNI PODATKI POOBLAŠČENE OSEBE

ZA VARSTVO PODATKOV– VARGAS-AL d.o.o.:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kidričevo, 25. 1. 2023

 

NAŠE STORITVE

Fizično varovanje

 • Varovanje zgradb in poslovnih prostorov.
 • Varovanje javnih zbiranj in prireditev.
 • Redni obhodi varnostnikov.
 • Intervencije na alarm.
 • Reševanje iz dvigal.

Tehnično varovanje

 • Prodaja, montaža in servis sistemov varovanja: protivlomni sistem, protipožarni sistem, alarmi, kontrola pristopa, klic v sili, nadzorne kamere.
 • Izposoja prenosne alarmne naprave v času vaše odsotnosti.
 • Varnostnonadzorni center.
 • Videonadzor.

Protipožarna varnost

 • Servis gasilnikov (v delavnicah in na terenu).
 • Izvajamo meritve, preizkuse in tehnični nadzor hidrantnih omrežij.
 • Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom.

Prodaja in servis

 • Prodaja gasilnikov, gasilne opreme, detektorjev CO.
 • Prodaja in servis izolirnih dihalnih aparatov.

Oprostitev plačila v invalidski sklad

V kolikor ste zavezanec za plačevanje v sklad, ker ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov, lahko namesto plačevanja v sklad sodelujete z nami na področju naše dejavnosti. Tako za vaš denar dobite našo konkretno storitev in v tem primeru ste oproščeni plačevanja v sklad. Podrobnosti