Varnostnik receptor je tisti, ki daje prvi vtis obiskovalcem in zaposlenim v podjetju. Je urejen, prijazen in profesionalen.

Naloge varnostno-receptorske službe so:

  • Urejen, prijazen in profesionalen,
  • Sprejemanje in usmerjanje poslovnih partnerjev, strank ali zaposlenih,
  • Sprejem telefonskih klicev,
  • Opazovanje objekta in okolice z videonadzornim sistemom,
  • Kontrolira evidentiranje in registracijo delovnega časa,
  • Kontrola in nadzor vseh prehodov V in IZ varovanega območja,
  • Kontrola motoriziranega prometa, preverjanje istovetnosti, evidenca registrskih tablic, pregled notranjih vozil in prtljage,
  • Površinski pregled obiskovalce ali zaposlenih po naročilu naročnika,
  • Redni obhodi objekta varovanega območja,
  • Kontrola in nadzor pri vnosu oz. iznosu orodja, predmetov in drugih tehničnih predmetov v varovanem območju.

 

Aktualno