Za vas opravljamo redne preglede in meritve hidrantnega omrežja. Tako kot za servis gasilnikov imamo tudi tukaj ustrezno strokovno usposobljeno osebje.Ravno tako kot gasilne aparate je potrebno vsako leto opraviti servis hidrantov, kakor določa Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij in Pravilnik o tehničnih meritvah za hidrantno omrežje za gašenje požarov izdanih na podlagi Zakona o varstvu pred požarom.


Naše podjetje ima pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij in hidrantov št. 8450-126/2012 izdano 1. 3. 2012 s strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Aktualno