Storitve varovanja javnih zbiranj vključujejo zagotavljanje reda in miru na javnih prireditvah (športnih, zabavnih, kulturnih, poslovnih in drugih). Opravljajo jih varnostniki z dodatnimi znanji in izkušnjami, saj tovrstne varnostne storitve spremljajo mnoga tveganja.


Za uspešno izvedbo varovanja prireditve je treba opraviti naslednje aktivnosti:

  • kontakt izvajalca varovanja z naročnikom za pridobitev podatkov o vrsti in obsegu prireditve;
  • ogled prireditvenega prostora, na osnovi česar se določi predvideno število varnostnikov, rediteljev in gasilcev;
  • izdelava varnostnega načrta, v katerem so opredeljeni: varovanje prireditve, požarna varnost, organizacija prve pomoči, organiziranje prometne ureditve, potrebno število rediteljev, varnostnikov, gasilcev, reševalcev; na podlagi načrta, ki ga potrdi upravna enota, dobi naročnik dovoljenje za izvajanje javnega zbiranja;
  • priprava na prireditev, ki obsega tudi varovanje prireditvenega prostora in zaščito prireditvene opreme pred začetkom dogajanja;
  • kakovostna izvedba storitve varovanja, ki poleg posredovanja v izgredih zajema tudi preventivno opozarjanje obiskovalcev in nadzor nad njimi, izločanje nedovoljenih predmetov, pregled vstopnic, usmerjanje na ustrezna mesta, varovanje nastopajočih in posebnih gostov ter usklajevanje z reševalci, gasilci in drugimi tehničnimi službami;
  • po koncu prireditve varnostna služba zagotovi miren razhod obiskovalcev, poskrbi za varen odhod morebitnih posebnih gostov in nastopajočih, zavaruje prizorišče med pospravljanjem opreme in pospravi zaščitno opremo.

V skladu z Zakonom o javnih zbiranjih in Zakonom o zasebnem varovanju skupaj z naročnikom in pristojno upravno enoto izdelamo načrt varovanja. Na podlagi načrta, ki ga potrdi upravna enota, dobi naročnik dovoljenje za izvedbo javnega zbiranja. V dovoljenju je opredeljeno potrebno število rediteljev, varnostnikov, gasilcev, reševalcev.

 

Aktualno