Varnostno nadzorni center (VNC) družbe VARGAS-AL spada med najsodobnejše tovrstne centre v Sloveniji in deluje neprekinjeno 24 ur na dan, vse dni v tednu. Sestavlja ga telekomunikacijska oprema, ki ustreza evropskim in slovenskim tehničnim standardom. Sprejemni center je podprt s sistemom neprekinjenega napajanja UPS in lastnim agregatom električne energije. VNC VARGAS-AL je v bistvu centralni živčni sistem vseh naših telekomunikacijskih povezav. Operater spremlja dejavnosti varnostnikov na terenu, njihov geografski položaj in v primeru alarma pošlje na lokacijo intervencijsko patruljo.

vnc slika


ZAKAJ VNC DRUŽBE VARGAS-AL?

Priklop alarmnih sistemov na VNC VARGAS-AL pomeni veliko prednost, saj se lahko vsa morebitna posebna določila iz medsebojne pogodbe, načrtov varovanja ali drugih dogovorov o načinu varovanja objekta vnesejo v bazo podatkov varovanega objekta.

Naročnik varovanja ima tudi možnost pridobitve takojšnjih informacij o dogajanju na varovanem objektu oziroma vpogleda v arhiv dogodkov brez posrednikov, s čimer je zajamčena potrebna diskretnost stranke.

Podjetje VARGAS-AL d.o.o. ima pridobljeno Licenco za upravljanje z varnostno–nadzornim centrom in certifikat za upravljanje dejavnosti VNC v skladu s pravili evropskega standarda SIST EN 50518.

Aktualno